Carl Öström Info AB Verksamhet Kunder CV & Exempel skriket
Riskkommunikation krönikor Länkar
 
Kontakt

Carl Öström Information

Tel: 070-822 76 75


 
Riskkommunikation
Det är bara en sak som är säkert när det gäller vår uppfattning om risker – vi värderar dom sällan rätt.

En del risker övervärderas, till exempel risker kring kärnkraft. Andra risker undervärderas. Radon i bostäder är betydligt farligare än vi tror. Vi undervärderar också risken för olyckor i trafiken.

Riskkommunikation handlar om att lägga vår rikuppfattning på en riktigare nivå. Eller se till att företagets verksamhet inte uppfattas som riskabel när den inte är det. Allt handlar om kommunikation.

Många företag och organisationer tror att det räcker med tekniska och vetenskapliga argument för att råda bot på en felaktig riskuppfattning. Det misstaget begick kärkraftsindustrin inför folkomröstningen om kärnkraftens framtid. Samma misstag begås i den nu aktuella debatten om strålning  från mobiltelefoner och basstationer.

Riskkommunikation handlar mycket om känslor och då räcker det inte med tekniska argument.  Det är i stället fråga om ett långsiktigt arbete som snarast kan liknas vid varumärkesbyggande.
Tekniska och vetenskapliga argument kan vara en del i kommunikationen, det gäller att ha torrt på fötterna.

Vad jag kan göra

Jag kan hjälpa ditt företag att ta på rätt glasögon – de för riskkommunikation. Jag kan utbilda er och förklara de mekanismer som ligger bakom vår riskuppfattning. Även inom detta område har jag en samarbetspartner – en erfaren psykolog som har arbetat med dessa frågor.

Jag kan också hjälpa er att ta fram informationsmaterial som är speciellt inriktat på era behov av riskkommunikation.